top of page
vvs åland

WehoPuts minireningsverk är avsett för året-runt-bostäder som är utrustade med vattentoalett. Allt hushållsavloppsvatten från fastigheten leds till reningsverket. WehoPuts 5 väljer man när antalet personer är 1-5 eller då bostadsytan är högst 150 kvadratmeter. WehoPuts 10 är ett lämpligt alternativ då antalet personer är 5-10 eller då bostadsytan är 150-300 kvadratmeter. WehoPuts är enkelt att använda och att övervaka eftersom det fungerar helt automatiskt. Larmlampan meddelar om något bör göras. Man kan ha upp till 3 månaders driftsuppehåll tack vare näringslösningen. Näringen består av naturliga råämnen och är biologiskt nedbrytbar och ofarlig för vattendrag. Näringslösningen tryggar mikrobernas reningsförmåga och reningen är effektiv direkt då reningsverket startas igen efter driftsuppehållet.

Minireningsverken är certifierade enligt EN 12566-3 och renar till högsta skyddsnivå för miljöskydd i enlighet med Havs- och Vattenmyndighetens Allmänna Råd. 

Tack vare sin kompakta utformning är minireningsverken enkla att transportera, installera och spar utrymme. WehoPuts 5 & 10 är försedda med ett eget slamuppsamlingssystem, där man pumpar slam i en slampåse. Påsen kan med fördel komposteras (kräver kompostering i latrinkompost). Man kan även välja att slamtömma reningsverket med slamsugningsbil ca 2 ggr/år. 

  • valfri slamtömning

  • liten elförbrukning

  • ett täckande servicenät

  • testad kvalitet och funktionssäkerhet

  • komplett paket - levereras nyckelfärdigt

  • ekologiskt - möjliggör återvinning av näringsämnen

 

Vi erbjuder även serviceavtal för er WehoPuts, där vi ser till att ert reningsverk fungerar året runt samt kommer att fungera felfritt i många år framöver.

Mer info om minireningsverk finns på https://www.byggaavlopp.se/

 

Tveka inte att höra av er till oss om ni har några frågor.

Vi säljer, installerar och utför service på alla WehoPuts minireningsverk från Uponor. 

Utkörning till hela fasta Åland.

wehoputs minireningsverk åland uponor
wehoputs minireningsverk åland uponor
wehoputs minireningsverk åland uponor
bottom of page