top of page
vvs åland

WehoPuts – Kompostera ditt avfall själv

Uponor grundades i Finland 1918 och Uponor i Sverige har genom förvärv anor ända från 1620 talet. De har med åren utvecklats till att bli en plaströrsspecialist och företaget är idag en internationellt ledande leverantör av system och lösningar för fastigheter och infrastruktur.

wehoputs minireningsverk åland uponor

Wehoputs 5 är ett val för den kretsloppsmedvetna kunden. Försedd med ett eget ekologiskt slamuppsamlingssystem, där man pumpar slam i en slampåse. Slammet kan komposteras som bioavfall.

Minireningsverken är certifierade enligt EN 12566-3 och renar till högsta skyddsnivå för miljöskydd i enlighet med Havs- och Vattenmyndighetens Allmänna Råd. 

 

Wehoputs

Vi erbjuder även serviceavtal på Wehoputs minireningsverk, där vi ser till att ert reningsverk fungerar året runt samt kommer att fungera felfritt i många år framöver.

 

Utkörning på hela fasta åland

wehoputs minireningsverk åland uponor
wehoputs minireningsverk åland uponor
bottom of page