top of page
Avalon
Reningsverk

Avalon Nordic AB är ett finländskt expertföretag med 40års erfarenhet, som är specialister på tillverkning och utveckling av avloppssystem. Deras produktsortiment är det mest omfattande på marknaden, som täcker alla de vanligaste metoderna för behandling av avloppsvatten från hushåll samt fritidsbostäder.

Avalon erbjuder lösning för varje fastighet, enkelt, effektivt och pålitligt!

"Våra pålitliga och högklassiga produkter är också lätta att både installera och använda. Att ta hand om sitt avloppsvatten på ett ändamålsenligt sätt, vilket är till gagn både för dig och din närmiljö, ska inte behöva vara komplicerat. Den principen är och har alltid varit vår ledstjärna" ~ Avalon

Gråvattenrenare

Vi erbjuder även serviceavtal på Avalon minireningsverk, där vi ser till att ert reningsverk fungerar året runt samt kommer att fungera felfritt i många år framöver.

 

Utkörning på hela fasta åland

Avalon slutentank

Produkterna med mer information samt prisuppgifter hittar du här!

bottom of page