top of page
eta finland soumi värmepannor flispanna vedpanna pelletspanna

Vi säljer värmepannor från ETA 

Europas ledande tillverkare av biobränslepannor och de genomför stora satsningar på produktutveckling

Hör gärna av dig till oss ifall du har frågor om dessa produkter

ETA erbjuder bland annat dessa produkter:
Flispannor

Pelletspannor

Vedpannor

Enkelt

Med modern teknik skapar ETA enkla och användarvänliga produkter.

Ved-, pellets- och flispannorna är helautomatiska och sköter sotning såväl som uraskning på egen hand. Fjärrstyrningen gör det möjligt att ändra temperatur och justera inställningar oavsett vart du befinner dig i världen, via touchdisplayen på din panna, via din smartphone eller din surfplatta.

Driftsäkert

Biobränslepannan är 100 % säker mot bakbrand. ETA har utvecklat en lufttät cellsluss som i kombination med det patenterade driftsättet förhindrar att det uppstår en öppen förbindelse mellan brännkammaren och bränsleförrådet, till skillnad mot traditionella bakbrandsspjäll. Inga varma gaser kan tränga in i transportskruven och på så vis kan inte flisen i förrådet antändas.

Ekonomiskt

Effektivisera din energiförbrukning och spara upp till 80 % av dina energikostnader. Den grekiska bokstaven “η”, som uttalas “eta” betyder effektivitet. Ved-, pellets- och flispannorna har en hög verkningsgrad och en låg energiföbrukning. ETA anväder sig av högkvalitativa cylindriska kuggväxlar med en effektgrad på över 95 %. Detta tillsammans med den koniska transportskruven minskar strömförbrukningen upp till 30% jämfört med konkurrenterna.

Miljövänligt

Minska dina energikostnader samtidigt som du bidrar till en hållbar utveckling. När trä förbränns frigörs små mängder koldioxid och vattenånga som tillsammans med solens energi får nya träd att växa upp. Förbränning av förnyelsebara energikällor som flis, pellets och ved integreras i naturens kretslopp som en klimatneutral uppvärmning och pannorna har uppmärksammats av bland annat Energimyndigheten för lägst utsläpp av kolmonoxid (CO) och stoft.

Biobränsle är oftast närproducerat och främställs, till stor del, från avverkningsrester från skogen. Genom att optimera resurser vi redan förfogar över kan vi skapa prisvärda bränslen som flis, pellets och ved. Bränslen som i kombination med pannans höga verkningsgrad reducerar energikostnaderna upp till 80 %.

Inom olika miljöklassningsystem och certifieringar för företag och fastigheter finns krav på att minska utsläppen av koldioxid, effektivisera energianvändningen och att välja förnyelsebara källor.

ETA flispanna
eta pelletspanna
eta vedpanna
bottom of page